Vrijwilligersorganisaties worden voortaan gezien als werkgever, en zijn dus verplicht om  een WA verzekering, collectieve ongevallenverzekering, en een Wegam/Wegas verzekering af te sluiten. Het niet afsluiten wordt gezien als wanbestuur en dan wordt bij een ongeval o.i.d. het bestuur aansprakelijk gesteld.

In de oude verzekering zit al:
Alle leden zijn WA verzekerd. Hier is geen leeftijdsgrens aan verbonden.
Ook met de ongevallenverzekering is iedereen verzekerd, alleen zit hier voor mensen van 75 jaar en ouder een beperking wat betreft het verzekerde bedrag. Zij krijgen minder uitgekeerd.

Extra er bij in de nieuwe verzekering:
Wegam/Wegas verzekering.
Hierin is iedereen extra verzekerd die voor de Lotuskring onderweg zijn bovenop de eigen WA verzekering. Denk hierbij aan een eenzijdig ongeval of ongeval door eigen schuld. Bij WA is het eigen letsel dan  niet verzekerd maar met deze verzekering wordt dit aangevuld. 

Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering:
Als bestuur kun je in sommige gevallen aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door derden. Dit kan behoorlijk oplopen.

De Ongevallenverzekering kost €5.50 pp.
Wegam/Wegas kost ca. €1.25 pp
Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering is nog niet bekent.