Over Lotus

Welkom op website van kring Schijndel opgericht op 11 november 1970. Lotuskring Schijndel is een groep enthousiaste mensen die lid zijn van deze kring die gevestigd is in Schijndel. We komen maandelijks bij elkaar voor studieavonden in het cultureel centrum het “Het Gasthuis” in  Schijndel. Het “dekkingsgebied” van de kring ligt in Brabant en spreidt zich globaal uit van Den Bosch tot Eindhoven. Grote plaatsen in het dekkingsgebied zijn Den Bosch, Eindhoven en Meijerijstad en de kleinere plaatsen die daar tussen liggen. De kring houdt zich bezig met het verbeteren van het acteren, grimeren, ontwerpen en ensceneren van ongevallen t.b.v. het onderwijs in eerste hulp en bedrijfshulpverlening. Daarnaast wordt veel opgetreden als LOTUSslachtoffer bij examens, oefeningen en wedstrijden voor EHBO en BHV, en bij opleidingen van politie, ambulance, en brandweer personeel. Het doel van onze kring is om de kringleden, welke allemaal erg enthousiast zijn met het beoefenen van het LOTUSslachtoffer spelen en dit als zodanig ook uitdragen naar buiten, een dusdanige kwaliteit te geven dat ze vrijwel aan elk verzoek kunnen voldoen. Elk lid is een visitekaartje van de kring en gaat er trots op om LOTUSslachtoffer te kunnen zijn. Op onze website proberen we een beeld te geven van wat we doen aan de hand van foto’s die op onze studieavonden of tijdens oefeningen gemaakt zijn. Als voorzitter van Kring Schijndel is  het daarom een voorrecht om met deze mensen te mogen werken. Succes.

Kees v.d. Klundert  (voorzitter)


Over het Lotusslachtoffer Wat is LOTUS®? LOTUSslachtoffers zijn mensen die na een EHV-cursus (EHV= Eerste Hulp Verlener) gevolgd te hebben, door zijn gegaan voor de cursus LOTUSslachtoffer. De Organisatie LOTUS (Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers) is een organisatie, die los staat van de EHV, maar die wel onder het Oranje Kruis valt. Dit is een opleiding van ongeveer 2 jaar en na het behalen van het diploma mogen deze mensen zichzelf LOTUSslachtoffer noemen. Tijdens de opleiding leert men zo “echt” mogelijk een slachtoffer uit te beelden, en natuurlijk het grimeren van de bijbehorende verwondingen. Wat erg belangrijk is om te weten is dat als een LOTUSslachtoffer de woorden NO PLAY zegt dat het geen spel is, maar dat er echt iets aan de hand is. Waarom LOTUS®? Hulpverleners die regelmatig met LOTUS slachtoffers worden geconfronteerd doen bijzonder veel ervaring op. Onder andere ervaring die men nodig heeft om een echt slachtoffer goed te behandelen, ervaring op het gebied van wat het slachtoffer mankeert, en ervaring in het omgaan met een slachtoffer. Wat constateert de hulpverlener? Spel en werkelijkheid vloeien ineen. Doel van LOTUS®. Het voornaamste doel is het opleiden van personen die: Een ongevalsslachtoffer natuurgetrouw kunnen uitbeelden. Ongevalsletsels natuurgetrouw kunnen nabootsen. Een ongeval in scène kunnen zetten. Een ontwerp kunnen maken van een ongevalssituatie. Opzet is de EHV-er in opleiding en de gediplomeerde EHV-er dichter bij de  praktijk van de eerste hulpverlening te brengen, waarmee wordt bedoeld: Aan de hand van de gedragingen van het slachtoffer en de antwoorden die het slachtoffer geeft op vragen van de EHV-er, kan geleerd worden vast te stellen wat het slachtoffer mankeert. Door medisch verantwoorde uitbeelding van het letsel kan de EHV-er ook visueel waarnemen wat de verschijnselen van bepaalde letsels zijn. Door een juiste enscenering van de ongevalssituatie kan de EHV-er zich een voorstelling maken van wat er is gebeurd en kan de EHV-er leren situaties te beoordelen en mogelijk gevaar te herkennen. EHV-ers worden door omgaan met lotusslachtoffers minder van hun stuk gebracht bij het zien van wonden, bloed enz. ; zodat zij beter in staat zijn eerste hulp te verlenen. EHV-ers leren slachtoffers te behandelen en dat kan alleen goed worden gedaan als men die handelingen regelmatig en met medewerking van lotusslachtoffers heeft kunnen beoefenen. Van een LOTUSslachtoffer wordt verwacht dat hij een slachtoffer is. Het zal niet iedereen gegeven zijn dat goed neer te zetten. Ten slotte is ook niet iedereen een goed acteur schilder of zanger. Zo moet je dit ook zien, een zekere aanleg is vereist. Verder zijn belangrijke voorwaarden: “een geldig EHV diploma” eigen prestatie kritisch kunnen beoordelen goed kunnen improviseren en inspelen op collega’s kritiek kunnen accepteren en willen verwerken in je spel goed onderscheid kunnen maken in spel en eigen veiligheid.