Lotuskring Schijndel
Al meer dan 40 jaar uw vertrouwde adres voor simulatieslachtoffers
Welkom

Welkom op website van kring Schijndel opgericht op 11 november 1970.

Lotuskring Schijndel is gevestigd in Schijndel en heeft zijn maandelijkse studieavonden in het cultureel centrum het ”Spectrum“ in  Schijndel.

Het “dekkingsgebied” van de kring ligt in Brabant en spreidt zich globaal uit van Den Bosch tot Eindhoven. Grote plaatsen in het dekkingsgebied zijn Den Bosch Eindhoven en Veghel en de kleinere plaatsen die daar tussen liggen.

De kring houdt zich bezig met het verbeteren van het acteren, grimeren, ontwerpen en ensceneren van ongevallen t.b.v. het onderwijs in eerste hulp en bedrijfshulpverlening. Daarnaast wordt veel opgetreden als slachtoffer bij examens, oefeningen en wedstrijden voor EHBO en BHV en opleidingen van Politie en ambulance personeel.

Het doel van onze kring is om de kringleden welke allemaal erg enthousiast zijn met het beoefenen van het lotusspelen en dit als zodanig ook uitdragen naar buiten een dusdanige kwaliteit te geven dat ze vrijwel aan elk verzoek kunnen voldoen. Elk lid is een visitekaartje van de kring en gaat er trots op om Lotus slachtoffer te kunnen zijn.

Op onze website proberen we een beeld te geven van wat we doen aan de hand van foto’s die op onze studieavonden gemaakt zijn.

Als voorzitter van Kring Schijndel is  het een voorrecht met deze mensen te mogen werken.

Succes.

Kees v.d. Klundert  (voorzitter)

Over LOTUS

Wat is LOTUS

 

Dit zijn mensen die na een EHV-cursus (EHV= Eerste Hulp Verlener) gevolgd te hebben, door zijn gegaan voor de cursus LOTUS.

De LOTUS (Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers) is een organisatie, die los staat van de EHV, maar die wel onder het Oranje Kruis valt.

Dit is een opleiding van ongeveer 2 jaar en na het behalen van het diploma mogen deze mensen zichzelf LOTUS noemen.

Tijdens de opleiding leert men een slachtoffer zo "echt" mogelijk uit te beelden, en natuurlijk het grimeren van de verwondingen.

Men leert het ontwerpen van ongeval situaties en het daadwerkelijk in scène zetten van een ongeval situatie.

De verwondingen moeten medisch verantwoord zijn., dat wil zeggen dat een LOTUS slachtoffer niet of bijna niet van een echt slachtoffer te onderscheiden is.

Dit is ook een reden, waarom een LOTUS lid nooit zich privé op straat mag begeven met de gegrimeerde verwonding nog op zijn lichaam.

Dit zou in een werkelijke ongevalssituatie ernstige problemen kunnen geven.

Om dit te kunnen bewerkstelligen wordt de groep ondersteund door een arts

Wat erg belangrijk is om te weten is dat als een LOTUS de woorden NO PLAY zegt dat het geen spel is, maar dat er echt iets aan de hand is.

 

Waarom LOTUS?

 

Idealisme en gedrevenheid zijn bepalende factoren die iemand er toe brengen LOTUS slachtoffer te worden en te blijven.

Hulpverleners die regelmatig met LOTUS slachtoffers worden geconfronteerd doen bijzonder veel ervaring op.

Ervaring die men nodig heeft om een echt slachtoffer goed te behandelen;

Ervaring op het gebied van wat het slachtoffer mankeert;

Ervaring in het omgaan met een slachtoffer.

Wat constateren we? Spel en werkelijkheid vloeien ineen.

 

Een manier om nog meer te leren van Eerste hulpverlening, de achterzijde van de medaille leren kennen, is vaak een motivatie om LOTUS slachtoffer te worden.

Men heeft vaak al met LOTUS slachtoffers te maken gehad in een EHV-opleiding.

En men heeft daar gezien wat een LOTUS slachtoffer kan en doet.

Een leuke, misschien vreemde hobby waar iedereen veel profijt van kan hebben.

Wij kunnen u het aanraden, een leuke hobby, leuke collega’s en veel plezier.

 

Doel van LOTUS

 

Het voornaamste doel is opleidingen te verzorgen van personen die:

Een ongevalsslachtoffer natuurgetrouw kunnen uitbeelden.

Ongevalsletsels natuurgetrouw kunnen nabootsen.

Een ongeval in scène kunnen zetten.

Een ontwerp kunnen maken van een ongevalssituatie.

 

Opzet is de EHV-er in opleiding en de gediplomeerde EHV-er dichter bij de  praktijk van de eerste hulpverlening te brengen, waarmee wordt bedoeld:

Aan de hand van de gedragingen van het slachtoffer en de antwoorden die het slachtoffer geeft op vragen van de EHV-er, kan geleerd worden vast te stellen wat het slachtoffer mankeert.

Door medisch verantwoorde uitbeelding van het letsel kan de EHV-er ook visueel waarnemen wat de verschijnselen van bepaalde letsels zijn.

 

Door een juiste enscenering van de ongevalssituatie kan de EHV-er zich een voorstelling maken van wat er is gebeurd en kan de EHV-er leren situaties te beoordelen en mogelijk gevaar te herkennen.

EHV-ers worden door omgaan met lotusslachtoffers minder van hun stuk gebracht bij het zien van wonden, bloed enz; zodat zij beter in staat zijn eerste hulp te verlenen.

EHV-ers leren slachtoffers te behandelen en dat kan alleen goed worden gedaan als men die handelingen regelmatig en met medewerking van lotusslachtoffers heeft kunnen beoefenen.

 

Van een LOTUS slachtoffer wordt verwacht dat hij een slachtoffer is.

Het zal niet iedereen gegeven zijn dat goed neer te zetten.

Ten slotte is ook niet iedereen een goed acteur schilder of zanger.

Zo moet je dit ook zien, een zekere aanleg is vereist.

Verder zijn belangrijke voorwaarden:

* een geldig EHV diploma

* eigen prestatie kritisch kunnen beoordelen

* goed kunnen improviseren en inspelen op collega's

* kritiek kunnen accepteren en willen verwerken in je spel

* goed onderscheid kunnen maken in spel en eigen veiligheid

 

Cursus onderwerpen:

 

Tijdens de cursus zult u les krijgen in het grimeren en acteren van diverse letsels zoals de volgende onderwerpen:

Diverse letsels als verwondingen, kneuzingen, brandwonden en breuken

Diverse stadia van het bewustzijn.

Ernstige en minder ernstige ziekte beelden als epilepsie, shock,

hartaanvallen en suikerziekte.

 

Grimeren:

 

Tijdens de opleiding tot LOTUS slachtoffer zult u zich het grimeren van letsels eigen moeten maken.

Ook moet u weten welke kleur u moet gebruiken en hoe u andere symptomen moet aanbrengen om de gelaatsuitdrukking te krijgen die bij verschillende ziektebeelden horen. Deels zal dit gebeuren op aanwijzing van de instructeur, deels door experimenteren b.v. aan de hand van foto's.

 

Acteren:

 

LOTUS slachtoffer zijn is geen toneelspel, of je zou het improvisatie toneel moeten noemen. Van een slachtoffer is alleen bekend welke rol hij heeft. De tekst zul je in de loop van het spel steeds moeten improviseren, omdat je op de juiste wijze moet reageren op de behandeling van je hulpverlener. Wanneer je een bepaald slachtoffer wilt neer zetten zul je eerst moeten bedenken wat het slachtoffer precies mankeert. Vervolgens jezelf voorstellen wat die dan zou moeten kunnen, voelen, of juist niet zal kunnen en voelen

Met dat gegeven begin je je spel. Dat wordt geoefend op de cursus avonden waarbij de instructeur eventueel aanwijzingen geeft.

Bij de evaluatie van je spel kunnen ook medecursisten aangeven of ze je spel geloofwaardig vonden of wat ze zelf eventueel anders gedaan zouden hebben.

 

Ontwerpen en Ensceneren:

 

Een slachtoffer is er niet zomaar. Daar hoort een ongevalssituatie bij. Die moet ook in scène gezet worden.

De omgeving van het slachtoffer moet kloppen met het letsel. De hulpverlener moet uit de enscenering al een beeld krijgen van wat er is gebeurd. Tijdens de cursus avonden wordt er veel aandacht geschonken aan dat verhaal en of dat het klopt. Zeg je tegen een tafel te zijn gevallen, dan moet de wond aan de juiste kant zitten en de juiste vorm hebben. Zeg je, je aan een mes gesneden te hebben moet de wond er uit zien alsof deze door een scherp mes is veroorzaakt. Ook moet er een mes zijn, of moet uit je verhaal duidelijk zijn waarom dat mes er niet meer is.