organisatie LOTUS
LANDELIJKE OPLEIDING TOT UITBEELDING VAN SLACHTOFFERS

Coronaprotocol bij inzet LOTUSslachtoffers

Op basis van de op 6 mei jl. aangekondigde versoepeling van de maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus heeft de organisatie LOTUS besloten dat per 1 juni de inzet door LOTUSslachtoffers weer van start mag gaan, vooropgesteld dat aan onderstaande voorwaarden kan worden voldaan:

 • LOTUSslachtoffers en cursisten houden te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar.
 • De inzetlocatie is voldoende groot om bovenstaande te realiseren.
 • De opdrachtgever voorziet in een mogelijkheid om makkelijk de handen te kunnen wassen volgens de handenwasrichtlijn van het RIVM. Kijk op de website van het RIVM voor de richtlijnen voor het handenwassen.
 • Fysiek contact tussen LOTUSslachtoffer en cursist of instructeur is niet toegestaan.
 • Grimeren vindt primair plaats op het eigen lichaam. Grimeren op een pop mag, als dat nodig is om de grime te laten beoordelen door de cursist.
 • Inzetten mogen enkel gedaan worden door gediplomeerde LOTUSslachtoffers. De inzet van simulanten en cursisten is niet toegestaan.
 • Ziektes uitbeelden en acteren zijn geen probleem. De diagnose en eventuele behandeling vindt (mondeling) plaats op tenminste 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Spel en tegenspel vindt plaats op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Deelnemende cursisten of hulpverleners mogen niet verkouden zijn, hoesten of koorts hebben. De screening hierop is de verantwoordelijkheid van de opleidings- of oefencoördinator. Het is het LOTUSslachtoffer toegestaan om bij binnenkomst te informeren of iemand van de aanwezigen bovengenoemde klachten heeft. In geval van twijfel is het LOTUSslachtoffer gerechtigd zijn of haar medewerking aan de inzet te weigeren.

Als uit de bovengenoemde screening blijkt, dat een cursist of hulpverlener geen verdenking heeft van een besmetting met het Coronavirus, dan zijn de basishygiënische maatregelen noodzakelijk.

 • Vervoer met brancard mag, vooropgesteld dat het LOTUSslachtoffer zelf op de brancard gaat liggen.
 • Mocht de opdrachtgever bovenstaande vereisten niet kunnen garanderen, dan mag een LOTUSslachtoffer niet worden ingezet door de kring.
 • De inzet van meer dan drie LOTUSslachtoffers in dezelfde ruimte of locatie is niet toegestaan.
 • Het is de LOTUSslachtoffers niet toegestaan om samen in één auto naar een inzet te rijden, tenzij deze personen tot dezelfde huishouding behoren.
 • Bij griep, hoest of verkoudheidsklachten blijft men thuis. Bij benauwdheid of koorts van huisgenoten blijf men thuis.

De organisatie LOTUS volgt de richtlijnen van het RIVM en heeft bovenstaande richtlijnen daarop gebaseerd. Kijk voor de meest recente richtlijnen en adviezen over Corona altijd op de website van het RIVM.